Yidao

Wijsheden

 Een pad ontstaat door er op te lopen (Lao-tse)

Een goede gezondheid is je grootste rijkdom

 Blijdschap leidt tot tevredenheid

 Zonder een goede gezondheid heeft alles geen betekenis

 Een goede leef- en eetgewoonte is het beste medicijn

 Doe een ander niet aan wat je zelf ook niet wil (Confucius)

 Zelfs het sterkste geheugen is zwakker dan de bleekste inkt

 Door anderen te helpen ben je nooit alleen

 Het geheim van een gelukkig leven is andere mensen te helpen

 Veel lachen houdt je jong, veel zorgen maakt je oud

 Boosheid doet schade aan je lichaam

 Geef je lichaam een kans om op zijn eigen manier en tempo te genezen

 Als je een onbaatzuchtig hart hebt dan heb je alles

 Wie anderen niet respecteert ontvangt ook geen respect

 Een gezonde bedelaar is gelukkiger dan een zieke koning

 Men merkt pas hoe dierbaar gezondheid is als het verloren is

 Wie zijn bestemming kent, vindt de weg (Lao-tse)

 Geniet van iedere dag van het leven, het is misschien later dan je denkt

 Hij die anderen kent heeft onderscheidend vermogen, hij die zichzelf kent is wijs

 Hij die anderen overwint is sterk, hij die zichzelf overwint is machtig

 Hij die tevreden is met zijn lot is rijk (Lao-tse)